26.4.2017 г. 01:20
 
Търсене     
  Italcementi Group
  Governance
  Sustainable Development
  Investor Relations
  Media and Communication
  Research and Innovation
  Architecture
  Careers
  Login

 
Продукти

 CEM III / A-S 42.5 N SR

Продуктът е предназначен за изготвяне на  бетонни и стоманобетонни конструкции на хидротехнически съоръжения, работещи в условията на сулфатна агресия, на периодично замръзяване и размразяване или овлажняване и изсъхване.

Препоръчва се за бетони предназначени за напорни и безнапорни съоръжения при различна степен на филтрация на почвата и агресивност на течната среда.
Продуктов каталог
 CEM III / A-S 42.5 N SR
 Сертификат за съответствие
 Декларация за съответствие
Продуктови групи

 Портланд цименти
 Сулфатоустойчиви цименти
 Специални цименти

Полезна инфомация

 Информационен лист по безопасност - "Девня Цимент" АД

Мобилна лаборатория
Продуктов каталог i.nova

Продуктов каталог
i.nova
ЗИДАЦЕМ материали


Наръчник
ЗИДАЦЕМ

Брошура
ЗИДАЦЕМ

Каталози МАЕСТРОПродуктов Каталог МАЕСТРО сухи смесиПродуктов каталог Бои и Мазилки
Наръчник ETICS МАЕСТРОТЕРМ

 
Правна информация | Фирмени данни | Системни изисквания | Карта на сайта 
© 2008 Devnya Cement Copyright 
Последна актуализация 02.7.2013 г. 14:11:03  UTC